Thang Máy Tải Khách HDE-TK-011

Thang Máy Tải Khách HDE-TK-011

Vách: Laminate giả gỗ, Inox vàng Hairline, Kính thủy & Inox gương vàng.

Trần: Inox vàng Hairline & Đèn LED.

Tay vịn: Loại tròn & Inox vàng Hairline.

Sàn: Đá Granite nâu.

Mô tả

Thang Máy Hiệp Đức