Trần Thang Máy HDE-TG-010

Trần Thang Máy HDE-TG-010

Cấu tạo: Inox bóng mờ, Kính trắng sữa & Đèn LED.

Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Thang Máy Hiệp Đức