[TCVN] – YÊU CẦU KĨ THUẬT CỦA GIẾNG THANG

YÊU CẦU CHUNG:

 • Những quy định dưới đây áp dụng cho giếng thang lắp một hoặc nhiều cabin thang máy.
 • Đối trọng của một thang máy phải bố trí trong cùng giếng thang với cabin.
 • Kích nâng của một thang máy phải lắp đặt trong cùng giếng thang với cabin. Kích có thể vươn sâu xuống dưới đất hoặc vào một khoảng không gian khác.

GIẾNG THANG BAO TOÀN PHẦN:

Ở những khu vực trong tòa nhà mà giếng thang cần phải tham gia làm khoang ngăn cách lửa lan truyền, giếng thang phải được bao quanh bằng vách, trần và sàn kín.

Chỉ cho phép mở các lỗ, ô cửa sau:

 1. Ô cửa tầng;
 2. Ô cửa kiểm tra, cửa cứu hộ giếng thang và lỗ cửa sập kiểm tra;
 3. Lỗ thoát khí và khói khi xảy ra hỏa hoạn;
 4. Lỗ thông gió;
 5. Lỗ thông giữa giếng với buồng máy hoặc buồng puli;
 6. Lỗ liên thông giữa hai thang máy kề nhau theo 5.6;

GIẾNG THANG BAO MỘT PHẦN

Những giếng thang không tham gia làm khoang ngăn cách lửa lan truyền, chẳng hạn như thang quan sát trong phòng tranh hay các phòng chính, các tòa tháp…, thì giếng thang không cần phải kín hoàn toàn, với điều kiện:

 1. Vách bao quanh phải đủ cao để bảo đảm cho người sử dụng;
 2. Vách bao quanh không đục lỗ;
 3. Vách bao quanh phải đặt cách sàn, cầu thang lớn nhất 0,15m;
 4. Phải có các biện pháp để tránh các thiết bị khác gây cản trở đến việc vận hành thang máy;
 5. Phải có các biện pháp phòng ngừa cho những thang máy hoạt động ngoài trời, ví dụ thang máy được lắp đặt ở mặt ngoài tường của tòa nhà;